Att använda Wiki


Avsikten med ARTinED wiki är att erbjuda utrymme för skolor och lärare så att de kan lägga in klassarbeten som har skapats i projektet. Man måste registrera sig och bli godkänd innan det går att lägga in material.
Det finns YouTube video samt information om att använda ARTinED.

Varje deltagande skola har sin egen Wiki sida där man kan lägga till:

  • Kort information om skolan
  • Videos om arbetet med projektet
  • Information om ARTinED arbetet

Varje skolhemsida kommer att ha ett diskussionsforum, så att andra skolor och elever kan lägga till kommentarer.

Om du inte kan ladda upp en video eller audio på den här sidan så kan du kolla ’How to’-videon nedan. Det finns även en video som visar hur man använder diskussions forum.


Att ladda upp en video på YouTube

Före du kan ladda upp en video på den här Wiki måste man ladda upp den på YouTube. Här följer en kort video om hur man gör Point_B.gif


Att ladda upp en video på Wiki

För att ladda upp en video på skolhemsidan kan du titta på följande video Point_B.gif . Observera att videon först måste laddas upp på You Tube eller på någon annan tillåten hesida.


Att delta i en diskussion

Det kommer att finnas ett diskussionsforum på varje skolsida. Denna ’How to’-video förklarar hur man använder forum.Point_B.gifTack för dina bidrag