Wiki_Header.jpg


English - Español - Italiano - Româna - Svenska - Türkçe eu_flag_llp_en.jpg

Välkommen till ARTinED Wiki


Att använda Wiki - Viksjöfors skola F-6 - Alftaskolan - Celsiusskolan - ARTinED Website Point_B.gif ARTinED forum


’ARTinED - ett nytt sätt att undervisa om estetiska lärprocesser’ är ett EU finansierat utbildningsprojekt där innovativa metoder ska utformas för att främja kreativiteten i skolan genom att de estetiska ämnena ingår som en viktig komponent i samtliga undervisningsämnen.

Wiki space är för skolbruk samt för besökare som önskar vara involverade i projektet antingen för att använda materialet som pilot eller för att använda materialet i sin helhet. Varje skola som önskar delta har en sida på denna wiki där man kan visa resultat av projektarbetet, så som video, bilder och berättelser.

Pilotskolor i Sverige
Viksjöfors skola F-6, Sverige
Alftaskolan, Sverige
Celsiusskolan, Sverige


ARTinED webinar


The project ‘ArtinEd - A new approach to education using the arts ’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannotbe held responsible for any use which may be made of the information contained therein.